Laa’iq (Gauteng)

Laa’iq (Gauteng)

Male – Grade 8 Favourite Subject: Mathematics Favourite Sport: Soccer What he wants to be when he grows up: He would like to be a charted accountant